Poradnik dla klienta / FAQ

Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jeśli coś jest niejasne lub nie zostało poruszone w poniższym poradniku zachęcamy do kontaktu telefonicznego (22 292 81 44) lub e-mailowego (biuro@lingperfect.pl).

Aby odczytać odpowiedź na pytanie należy kliknąć w przycisk "tl_files/grafika/arrow_off.gif".
Aby zamknąć odpowiedź należy kliknąć przycisk "tl_files/grafika/arrow_on.gif".

tl_files/zdjecia/slowagrafikajpg.jpg

Jak złożyć zamówienie tłumaczenia?

pokaż

1. Procedura dla nowych Klientów

Wartość zlecenia nie przekracza 500,00 PLN netto

Wartość zlecenia przekracza 500,00 PLN netto

Aby zlecić tłumaczenie należy opłacić całkowite koszty brutto tłumaczenia na wskazane konto bankowe LingPerfect.

Podstawą rozpoczęcia procesu tłumaczenia jest otrzymanie potwierdzenia wpłaty na konto.

Termin realizacji tłumaczenia liczony jest od momentu przesłania potwierdzenia wpłaty przez Klienta a następnie potwierdzenia przez LingPerfect Polska przyjęcia zlecenia do realizacji.

Dzień zlecenia tłumaczenia nie jest wliczany do terminu realizacji.

Aby zlecić tłumaczenie należy odesłać podpisaną wycenę mailem na adres biuro@lingperfect.pl, bądź przefaksować na nr 22 292 81 46.

Termin realizacji tłumaczenia liczony jest od momentu potwierdzenia przez Klienta oferty a następnie potwierdzenia przez LingPerfect Polska przyjęcia zlecenia do realizacji.

Dzień zlecenia tłumaczenia nie jest wliczany do terminu realizacji.

2. Procedura dla stałych Klientów

Aby zlecić tłumaczenie należy odpowiedzieć na e-mail od Account Managera zawierający wycenę lub wyliczenie kosztów wykonania tłumaczenia i w treści e-maila potwierdzić / zaakceptować podane koszty. 

Czy podane na wycenie koszty są ostateczne?

pokaż

Aby nasi Klienci mogli w pełni ocenić koszty tłumaczenia, na przygotowanej przez naszego specjalistę wycenie podane koszty tłumaczenia standardowego są zawsze ostateczne, ponieważ rozliczamy się za tekst źródłowy (przeznaczony do tłumaczenia) a nie docelowy (przetłumaczony).

Wyjątkiem są:

 • tłumaczenia uwierzytelnione, gdzie szacujemy wartość tłumaczenia, jednakże bardzo rzadko ulega ona zmianie
 • tłumaczenia ustne - gdzie często konferencja się przedłuża lub następuje zmiana planów, która wymaga od naszego tłumacza większej ilości czasu pracy

W jakim formacie przesłać plik do tłumaczenia?

pokaż

Najlepszym formatem pliku zawierającym tekst do tłumaczenia jest dowolny plik Microsoft Word, np. .doc, .docx.

Ponadto, znacznie ułatwia wstępną analizę każdy plik edytowalny (.txt, .ppt, .xls).

Niemniej jednak przyjmujemy praktycznie każdy format pliku, w którym znajduje się tekst, także zdjęcia lub skany tekstu w formatach .jpg, .tiff, .pdf i inne.

Obejrzyj pełną listę akceptowanych rozszerzeń. (klik)

Jak szybko mogę przetłumaczyć tekst?

pokaż

Oferujemy dużą elastyczność tempa tłumaczenia jak i zachowania odpowiedniego poziomu kosztów dostosowanego do każdego budżetu.

(kliknij na poniższą grafikę aby powiększyć)

Aby otrzymać tekst w trybie pilnym, ekspresowym lub super-ekspresowym tego samego dnia roboczego potwierdzenie zlecenia musi zostać do nas odesłane najpóźniej do godziny 12:00.

Jakie są koszty tłumaczenia?

pokaż

Koszt tłumaczenia zależy od wielu czynników. Pełną bezpłatną wycenę otrzymają Państwo po przesłaniu tekstu przeznaczonego do tłumaczenia drogą e-mailową.

Koszt tłumaczenia zależy od:

 • żądanego języka tłumaczenia (na język obcy / na polski)
 • rodzaju tekstu (specjalistyczny / ogólny)
 • rodzaju pliku (edytowalny / nieedytowalny)
 • żądanego trybu tłumaczenia (standardowy / super-ekspresowy)
 • rodzaju tłumaczenia (tłumaczenie standardowe / przysięgłe)

Nasze ceny zaczynają się już od 36,00 PLN netto za stronę rozliczeniową!

Jaki jest status mojego tłumaczenia?

pokaż

Wszelkie odpowiedzi na pytania udzieli Państwu prowadzący Klienta opiekun (najczęściej Account Manager), który przygotowywał wycenę.

Można się z nami skontaktować telefonicznie (22 292 81 44) lub e-mailowo: biuro@lingperfect.pl

W jakiej formie zostanie mi odesłane tłumaczenie?

pokaż

Tłumaczenie zostanie odesłane do Państwa w formie ustalonej w początkowym stadium składania zamówienia.

Jeśli dokument został przesłany w formie pliku tekstowego, to tłumaczenie będzie odesłane w takiej samej formie, z zachowaniem oryginalnego formatowania.

Jeśli plik został przesłany w formie nieedytowalnej (np. skan, zdjęcie, PDF), tłumaczenie będzie odesłane w formie edytowalnego pliku tekstowego z formatowaniem najbardziej zbliżonym do oryginału.

Dla skomplikowanych plików nieedytowalnych, takich jak katalogi reklamowe czy instrukcje obsługi, oferujemy możliwość składu DTP. Dzięki temu mogą Państwo otrzymać wersję językowąidentyczną z oryginałem gotową do wydruku. O szczegóły prosimy pytać telefonicznie lub e-mailowo.

Jak wygląda płatność za tłumaczenie?

pokaż

Po wykonaniu zlecenia wystawiamy fakturę VAT z terminem płatności 14 dni.

Jeśli wartość zlecenia nie przekraczała 500,00 PLN netto, a Klient opłacił całkowity koszt z góry na podstawie faktury pro-forma, wówczas wysyłamy fakturę opisaną jako zapłacona.

Chcę przetłumaczyć 100 stron na następny dzień. Czy to możliwe do zrealizowania?

pokaż

Posiadając liczny i doświadczony zespół jesteśmy w stanie tak rozdzielić prace, że tekst będzie przetłumaczony w wybranym przez Klienta terminie, nawet w tak krótkim.

Jednakże Klient składający zamówienie na wykonanie prac w terminie pilnym, ekspresowym i super-ekspresowym godzi się z ryzykiem wystąpienia błędów, które nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

Reklamacja

pokaż

Ponieważ tłumaczenie różnych słów lub struktur gramatycznych, stylistycznych itp. jest procesem, w trakcie którego to samo znaczenie można wyrazić używając różnych słów, nie ponosimy odpowiedzialności za wybór jednego z kilku synonimicznych sformułowań.

Redakcji nie należy jednak utożsamiać z podnoszeniem stylu, a jedynie z jego wygładzeniem i standaryzacją.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby w trakcie tłumaczenia posługiwać się, w granicach rozsądku, adekwatnymi materiałami pomocniczymi oraz glosariuszami.

 

Tłumaczenie w trybie przyspieszonym (pilnym, ekspresowym i super-ekspresowym)

Natomiast podejmując się zlecenia pilnego, ekspresowego i super-ekspresowego dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższą jakość projektu. Klient składający zamówienie na wykonanie prac w terminie pilnym, ekspresowym i super-ekspresowym godzi się z ryzykiem wystąpienia błędów, które nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.

Po zgłoszeniu błędów przez Klienta LingPerfect zobowiązuje się usunąć wady tłumaczenia w terminie 7 dni roboczych.

 

Reklamacja

Jeśli po upływie 10 dni roboczych od momentu zakończenia zleconego projektu Klient nie poinformuje nas o jakichkolwiek zastrzeżeniach dotyczących wykonania zleconego projektu, zrzeknie się tym samym wszelkich praw do kwestionowania zapłaty wszystkich faktur wystawionych za dany projekt.

Ewentualną weryfikację tekstu Klient powierzy osobom mającym odpowiednie kwalifikacje do kwestionowania tłumaczeń wykonanych i sprawdzonych przez tłumaczy wysokiej klasy oraz wyznaczy osoby do komunikacji z LingPerfect poprawnie (komunikatywnie) posługujące się danym językiem.
Weryfikator i osoba omawiająca reklamację będzie znała oba języki przekładu. Ponadto zastrzeżenia będą konkretne, precyzyjne i umotywowane, nie mogą wynikać wyłącznie z poczucia estetyki, wyczucia smaku i innych subiektywnych preferencji, opierających się także na subiektywnym autorytecie weryfikatora.
Klient zobowiązuje się zapłacić stawkę godzinową lub inną odpowiednią stawkę za konieczność odpowiedzi na drastycznie bezzasadną i/lub niekompetentną korektę.

Ponadto LingPerfect jest wyłączony z odpowiedzialności za błędy językowe w oryginale i z merytorycznej weryfikacji tekstu (tj. nie sprawdzamy diagnozy medycznej, nie kontrolujemy zgodności z prawem postanowień umowy, nie sprawdzamy dat historycznych, nie sprawdzamy obliczeń matematycznych Klienta, wzorów, formuł itp.). Nie odpowiadamy za przegapienie takich błędów.

Całkowita odpowiedzialność LingPerfect za jakiekolwiek roszczenia nie będzie w żadnym wypadku przekraczała sumy kosztów poniesionych przez Klienta na rzecz LingPerfect zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Wszelkie działania prawne przeciwko LingPerfect muszą zostać podjęte nie później niż rok po pojawieniu się roszczeń. Powyższe nie uchyla wspomnianego wyżej ograniczenia terminu do składania zastrzeżeń do 10 dni.

Posiadamy ubezpieczenie PZU na wysokość 1,5 mln PLN

pokaż

W trosce o jak najwyższą jakość usług i zabezpieczenie naszych Klientów nasza firma ma wykupioną polisę ubezpieczeniową.

Od 2010 roku PZU S.A. obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych tłumacza na kwotę 1 500 000 PLN.

Czy moje dane są bezpieczne?

pokaż

tl_files/zdjecia/poufnosc.jpg

Każdy dokument, który otrzymujemy do wyceny lub analizy traktujemy jako poufny. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż często tłumaczone są ściśle tajne dokumenty, takie jak sprawozdania finansowe, raporty lub korespondencja.

Dodatkowo, wszyscy pracownicy w biurze oraz tłumacze z którymi współpracujemy przed rozpoczęciem pracy mają obowiązek podpisać umowę o poufności, która zobowiązuje do dochowania tajemnicy analizowanych lub tłumaczonych dokumentów.

Przed przystąpieniem do prac proponujemy podpisanie formalnej umowy o poufności. Ten zabieg ma na celu zabezpieczyć dane firm współpracujących z nami.

LingPerfect jest członkiem stowarzyszenia American Translators Association i spełnia wytyczne sformułowane z Kodeksie Postępowania i Dobrych Praktyk Biznesowych stowarzyszenia ATA (Code of Professional Conduct and Business Practices).

Jestem osobą prywatną. Czy mogę przetłumaczyć tekst w LingPerfect?

pokaż

LingPerfect świadczy usługi jedynie dla Klientów biznesowych oraz instytucji państwowych i samorządowych.

Z naszymi Klientami rozliczamy się wyłącznie na podstawie faktury VAT.

Zaufali nam

 • Coca-Cola
 • Philips
 • Microsoft
 • Ernst&Young
 • Nikon
 • symantec
 • ebay
 • Merlin
 • Google
 • TOITOI Polska
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • Europejskie Centrum Solidarności: ECS
 • Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń (PSBT)
 • Karta Różnorodności
 • ATA
 • Plunet BusinessManager - Business and Translation Management System
Drukuj Kontakt