Karta Różnorodności

LingPerfect jest Sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, która obliguje się do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Tysiące firm, organizacji i instytucji podpisało Kartę w 12 krajach Unii Europejskiej.

W ten sposób dołączyliśmy do stale powiększającego się grona działających w Polsce firm, które niezależnie od swojej wielkości wspierają realizację zasad odpowiedzialnego biznesu w zakresie polityki kadrowej, korzystając z najlepszych wzorców stosowanych w Unii Europejskiej.

Jako firma odpowiedzialna społecznie stosujemy i wspieramy działania związane z przestrzeganiem zasad polityki równego traktowania i różnorodności oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań służących rozwojowi przedsiębiorczości w oparciu o międzynarodowe standardy.

www.kartaroznorodnosci.pl

Zaufali nam

 • Coca-Cola
 • Philips
 • Microsoft
 • Ernst&Young
 • Nikon
 • symantec
 • ebay
 • Merlin
 • Google
 • TOITOI Polska
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • Europejskie Centrum Solidarności: ECS
 • Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń (PSBT)
 • Karta Różnorodności
 • ATA
 • Plunet BusinessManager - Business and Translation Management System
Drukuj Kontakt