Jakość

LingPerfect do każdego zlecenia podchodzi indywidualnie, tak, aby świadczone przez nas usługi spełniały wszelkie kryteria najwyższej jakości oraz były zgodne z oczekiwaniami Klienta.

Nasz System Zarządzania Jakością ma za zadanie usystematyzować komplementarne podejście do wszystkich procesów składających się na zakres usług świadczonych przez LingPerfect, aby spełniały one jak najwyższe standardy zarówno w zakresie usług tłumaczeniowych jak i jakości obsługi klienta biznesowego.

Posiadamy dwa certyfikaty wydane przez niezależną jednostkę certyfikującą - Bureau Veritas Certification Sp. z o.o.

 • ISO 9001:2008
 • PN-EN 15038:2006

W zarządzaniu procesowym koncentrujemy się na działaniach zmierzających do zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczonych przez firmę usług.

 

 

System Zarządzania Jakością obejmuje każdy etap pracy nad przekładem, od przekazania materiałów aż do zaakceptowania usługi przez Klienta.

(kliknij w obraz poniżej aby powiększyć):

 

Kliknij w tl_files/grafika/arrow_off.gif aby rozwinąć zawartość:

1. Analiza wykonalności i przygotowanie wyceny

pokaż

Na tym etapie przesłane przez Klienta pliki są analizowane w celu określenia całkowitego rozmiaru zlecenia oraz możliwości jego realizacji zgodnie z przedstawionymi oczekiwaniami. Sprawdzana jest m. in. dostępność tłumaczy odpowiednich dla dziedziny tekstu, który ma być tłumaczony.

Wyceny dla kombinacji językowych, w których występuje język polski (np. tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki) przygotowywane są na podstawie analizy plików źródłowych oraz statystyki liczby znaków ze spacjami w oparciu o dane pochodzące z programu MS Word. Pliki przesyłane w innych formatach (np. pdf lub jpg) poddawane są odpowiedniemu przygotowaniu, tak aby możliwe było wyznaczenie liczby stron rozliczeniowych.

Strona rozliczeniowa - jednostka miary objętości tekstu. Standardowo w LingPerfect za 1 stronę rozliczeniową przyjmujemy 1500 znaków ze spacjami (ale na specjalne życzenie klienta stosujemy także odpowiednie przeliczenia na strony liczące po 1600 lub 1800 znaków ze spacjami - przeliczenie ma charakter proporcjonalny).

W przypadku tłumaczeń w kombinacji język angielski - inne języki obce wycena przygotowywana jest w oparciu o liczbę słów występujących w tekście.

Formatowanie tekstu (rodzaj czcionki, jej wielkość, interlinia itd.) nie ma wpływu na objętość tekstu, a co za tym idzie na wycenę.

Wycena przesyłana jest do Klienta w formie załącznika do wiadomości e-mail.

Na formularzu znajdują się wszelkie informacje umożliwiające Klientowi dokonanie wyboru systemu w jakim ma być realizowana usługa, trybu realizacji usługi oraz wyszczególnione są istotne informacje dotyczące zarówno sposobu przyjęcia zlecenia do realizacji i płatności za usługę.

2. Przyjęcie zlecenia i konsultacje z Klientem

pokaż

Po otrzymaniu odpowiedniego potwierdzenia zlecenie przekazywane jest z Działu Sprzedaży Marketingu i Rozwoju do Działu Zarządzania Projektami gdzie przydzielane jest jako projekt do określonego koordynatora (Project Managera).

Bieżąca komunikacja z Klientem, szczególnie w przypadku tekstów specjalistycznych umożliwia dostarczenie gotowego tłumaczenia w pełni zgodnego z oczekiwaniami.

3. Tłumaczenie

pokaż

Na tym etapie nasi tłumacze — dobrani zgodnie z dziedziną tekstu oraz specyfiką zapytania — tłumaczą tekst na docelowy(e) język(i).

Tłumacze są w nieustannym kontakcie z Działem Zarządzania Projektami co umożliwia bieżącą komunikację z Klientem w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, które umożliwią jak najlepsze tłumaczenie tekstu.

4. Weryfikacja (i korekta)

pokaż

Po przetłumaczeniu pliki poddawane są procesowi weryfikacji. Proces ten służy sprawdzeniu, czy pliki zostały dokładnie przetłumaczone, a jakość tłumaczenia spełnia nasze standardy.

Weryfikacja (i korekta) wykonywana jest poprzez porównywanie tekstu tłumaczenia z oryginałem, przy jednoczesnym sprawdzaniu poprawności gramatycznej i składniowej tłumaczenia. 

5. Akceptacja wewnętrzna i przesłanie gotowych plików do Klienta.

pokaż

Po zakończeniu procesu tłumaczenia i weryfikacji Dział Zarządzania Projektami przesyła gotowy plik do Klienta. Metoda dostarczenia tekstu zależy od wymagań Klienta. Zwykle mniejsze projekty dostarczane są jako archiwum ZIP w załączniku wiadomości e-mail, większe zaś umieszczane są na naszym serwerze FTP lub dostarczane na płycie CD-ROM.

Zaufali nam

 • Coca-Cola
 • Philips
 • Microsoft
 • Ernst&Young
 • Nikon
 • symantec
 • ebay
 • Merlin
 • Google
 • TOITOI Polska
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • Europejskie Centrum Solidarności: ECS
 • Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń (PSBT)
 • Karta Różnorodności
 • ATA
 • Plunet BusinessManager - Business and Translation Management System
Drukuj Kontakt