CSR

LingPerfect angażuje się w różnorodne aktywności związane z odpowiedzialnym biznesem (ang. CSR - Corporate Social Responsibility). Rozumiemy, że jako ludzie biznesu odpowiadamy nie tylko za rozwój własny i naszej firmy ale także za nasze otoczenie (relacje wewnętrzne, relacje z interesariuszami, środowisko naturalne), z którym jesteśmy w nieustannej relacji - zarówno czerpiąc z jego zasobów jak i przyczyniając się w aktywny sposób do jego kształtowania.

Zgodnie z definicją zawartą w "Odnowionej strategii UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw" Komisja Europejska proponuje by rozumieć CSR jako „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo”.

Poszanowanie dla mającego zastosowanie prawodawstwa, a także dla układów zbiorowych pomiędzy partnerami społecznymi, jest warunkiem wstępnym wypełniania zobowiązań wynikających z tej odpowiedzialności. Aby w pełni wypełniać te zobowiązania, przedsiębiorstwa powinny dysponować mechanizmem integracji kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka, jak i problemów konsumentów ze swoją działalnością oraz podstawową strategią, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami, w celu:
– maksymalizacji tworzenia wspólnych wartości dla ich właścicieli/udziałowców i innych zainteresowanych stron i społeczeństwa jako całości;
– rozpoznawania, zapobiegania i łagodzenia ich możliwych negatywnych skutków.


Jako firma odpowiedzialna społecznie wierzymy, że dzięki temu wartościowi pracownicy będą chcieli z nami pracować i rozwijać się w ramach naszej organizacji. Ufamy również, że zaangażowanie motywuje pracowników, którzy mogą utożsamiać się z firmą.

W marcu 2013 r. LingPerfect zostało Sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg, promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, które obliguje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

tl_files/CSR/Karta_Roznorodnosci_w_Polsce.jpg

Dodatkowo w ramach działań z zakresu CSR LingPerfect wspiera także organizacje pozarządowe, przede wszystkim wspomagając w zakresie tłumaczeń przedsięwzięcia związane z ich działalnością.

Wspomogliśmy:

Podziękowania:

(kliknij w obrazek, aby wyświetlić)

(kliknij w obrazek, aby wyświetlić)

Zaufali nam

 • Coca-Cola
 • Philips
 • Microsoft
 • Ernst&Young
 • Nikon
 • symantec
 • ebay
 • Merlin
 • Google
 • TOITOI Polska
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • Europejskie Centrum Solidarności: ECS
 • Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń (PSBT)
 • Karta Różnorodności
 • ATA
 • Plunet BusinessManager - Business and Translation Management System
Drukuj Kontakt